EXCURSII GRATUITE PENTRU COPII DIN SECTORUL 1

PRIMĂRIA SECTORULUI 1, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, ORGANIZEAZĂ PENTRU COPII DUMNEAVOASTRĂ, ÎNCEPÂND CU LUNA SEPTEMBRIE, EXCURSII RECREATIVE ȘI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ, AVÂND CA SCOP VIZITAREA UNOR OBIECTIVE IMPORTANTE DIN PATRIMONIUL CULTURAL AL ROMÂNIEI.

EXCURSIILE INCLUD DEPLASAREA CU AUTOCARUL, CAZARE, MASĂ, JOCURI DISTRACTIVE CU ANIMATORI, INSTRUCTORI SPORTIVI, FOCURI DE TABĂRĂ ȘI VIZITAREA OBIECTIVELOR TURISTICE.

COPII SELECȚIONAȚI SĂ PARTICIPE, TREBUIE SĂ AIBĂ:
1. DOMICILIU STABIL ÎN SECTORUL 1;
2. SĂ URMEZE O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎNTR-UNA DINTRE UNITĂȚILE DE PE RAZA SECTORULUI 1;
3. SĂ AIBĂ REZULTATE MERITORII LA ÎNVĂȚĂTURĂ (CALIFICATIVE DE BINE ȘI FOARTE BINE SAU NOTE DE 7, 8, 9, 10) SAU LA ALTE TIPURI DE ACTIVITĂȚI, PRECUM CELE SPORTIVE, ARTISTICE ETC;
4. SĂ PROVINĂ DIN MEDII SOCIALE DEFAVORIZATE.