EXCURSII GRATUITE PENTRU PENSIONARI DIN SECTORUL 1

PRIMĂRIA SECTORULUI 1, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, ORGANIZEAZĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ, ÎNCEPÂND CU LUNA SEPTEMBRIE, EXCURSII RECREATIVE AVÂND CA SCOP VIZITAREA UNOR OBIECTIVE IMPORTANTE DIN PATRIMONIUL CULTURAL AL ROMÂNIEI.

EXCURSIILE INCLUD DEPLASAREA CU AUTOCARUL, GUSTARE, HIDRATARE, SERVIREA MESEI DE PRÂNZ, VIZITAREA OBIECTIVELOR TURISTICE ȘI RELIGIOASE, TOATE ACESTEA CU RESPECTAREA TUTUROR STANDARDELOR DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ.

PERSOANLE SELECȚIONATE TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII, CONFORM HCL SECTOR 1, NR 141/22.04.2019:
1. SĂ FIE PENSIONATE LA DATA DEPUNDERII DOSARULUI;
2. SĂ AIBĂ DOMICILIUL SAU REȘEDINȚA ÎN SECTORUL 1;
3. SĂ FIE APT DIN PUNCT DE VEDERE MEDICAL PENTRU A PARTICIPA LA TOATE ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL EXCURSIILOR, CONFORM UNEI ADEVERINȚE MEDICALE;
MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE A PERSOANELOR PENSIONATE ȘI DETALII PRIVIND COMPLETAREA DOSARELOR, PRECUM ȘI DATELE DE ÎNCEPERE ALE EXCURSIILOR, SE