Despre noi

Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, instituție publică de cultură, de interes local, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local Sector 1, s-a înființat prin Hotărârea de consiliu nr. 193/30.06.2017 și are drept principal scop organizarea și promovarea activităților social culturale, artistice, de tineret, educaționale non-curriculare, sportive și religioase. De asemenea, Centrul Cultural al Sectorului 1 dezvoltă relații internaționale în conformitate cu obiectul său de activitate, încheie parteneriate și cooperează cu instituții și organisme similare din țară și din străinătate.

Centrul Cultural al Sectorului 1 își desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii:

  • Principiul protejării patrimoniului cultural, potrivit căruia valorile și bunurile care aparțin moștenirii culturale, au calitatea de surse fundamentale ale cunoașterii trecutului și prezentului nostru.
  • Principiul libertății de creație, potrivit căruia libertatea de exprimare artistică și de comunicare publică a faptelor și prestațiilor artistice de cultură reprezintă nu numai un drept fundamental, dar și un element esențial al progresului uman.
  • Principiul primordialității valorii, asigurându-se condițiile morale și materiale pentru susținerea aplicării criteriilor specifice de evaluare și de selecție, promovarea și afirmarea creativității și talentului.
  • Principiul autonomiei instituționale, potrivit căruia inițierea și desfășurarea proiectelor cultural-educaționale, sportive – instructiv – educative și științifice nu pot fi restrânse pe criterii de naționalitate, etnie, vârstă, sex, religie, concepții politice, situație socială ori grad de cultură.
  • Principiul șansei egale de cultură, sport și educație permanentă, potrivit căruia se asigură accesul și participarea tuturor cetățenilor la cultură, sport și educație permanentă, precum și dezvoltarea vieții spirituale a colectivităților, în toată diversitatea acestora.
  • Principiul identității culturale în circuitul mondial de valori, potrivit căruia se asigură protejarea și punerea în valoare a moștenirii culturale și promovarea în circuitul național și internațional a valorilor spiritualității naționale.

» ROF Centrul Cultural al Sectorului 1